Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle ve sözleşme konusu siparişi onaylayarak sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.   MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 • Satıcı Bilgileri
Unvan: IMANNOOR TEKSTİL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERSİS No.: 0474078611200001 Adres: RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÇAM PINAR SK. B BLOK NO:1/2 BEYKOZ/İST. Telefon: 0(216) 318 18 18 E-posta: [email protected]  
 • Alıcı ve Teslim Alacak Kişi Bilgileri
Alıcı: Ad/Soyadı/Unvan: Adres: Telefon: E-posta:   Teslim alacak kişi: Ad/Soyadı/Unvan: Adres: Telefon: E-posta: MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi www.imannoor.com üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 3.1 Ürün(ler)in temel özellikleri SATICI’ya ait web sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanyalar ilgili tarihlere kadar geçerlidir.   3.2 Sözleşme konusu ürün(ler) tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.  
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
  3.3 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.   MADDE 4 – FATURA BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan: Adres: Telefon: E-posta: Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.   MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
 1. ALICI, SATICI’ya ait web sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 3. Satışta olan ürünlerin hepsi için hazır stok tutulmamaktadır. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler stoklarda tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda SATICI tarafından ALICI’ya bilgi verilir.
 4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 5. SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 6. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ödeme yaptığı durumlarda, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. SATICI, ALICI’nın Sözleşme’de belirtilen iritbat bilgileri üzerinden ALICI’ya siparişi ile ilgili ulaşabilir.
 11. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 12. SATICI tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; SATICI, ALICI’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.
  MADDE 6 – CAYMA HAKKI
 1. ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
 4. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte SATICI’ya geri göndermek zorundadır. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ALICI şikayet ve itirazlarını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.